In Ung In - Inspirera Ung Innovationskraft

Reference number
Coordinator STRUKTURUM I JOKKMOKK AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 300 705
Project duration October 2011 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Projekt InUngIn har inspirerat unga människor till ett ökat idéskapande genom att arrangera tävlingen ´Idéjokkmokk´. Den visar på att idéer har ett värde, kan förverkligas och att kommunen, företagen och samhället har ett behov av idéerna. Projektägaren har fått möjlighet att testa ett arbetssätt gentemot de unga och även hitta kommunikationskanaler till dem. Via hemsida, youtubefilm, pressens intresse för genomförd idé har projektet synliggjort att unga människors idéskapande är viktigt.

Results and expected effects

Resultatet är två genomförda tävlingar ´Idéjokkmokk´. De har fått uppmärksamhet av tusentals unga. Möjligheterna att framföra sina idéer, att de har ett värde och kan förverkligas har synliggjorts. Ca 30 idéer har kommit in och fått stöd att genomföras. Effekterna är att de unga skapar fler idéer, att ett arbetssätt har prövats med insikten att samverkan med andra aktörer är viktigt. Att idéer skapas lättare och de unga ser en möjlig väg att arbeta vidare är långsiktiga förväntade effekter.

Approach and implementation

Upplägget var att utforma en tävling ´Idéjokkmokk´ i samverkan med en ung projektgrupp. Det gjordes en youtubefilm och hemsida där man tävlade samt analyser för hur kontakt med målgruppen skulle ske. Lansering av tävlingen gavs stort fokus vid första genomförandet och en jury korade vinnare. Stöd gavs för att arbeta vidare med sin idé via tematräffar eller rådgivning. Analys visade att idéskapande är en process som bör inspireras av idéskapande aktiviteter och att samverkanspartners behövs.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.