IMTAB - Förbättrade skräddarsydda ämnen

Reference number 2009-04797
Coordinator Swerea KIMAB AB
Funding from Vinnova SEK 1 720 000
Project duration April 2010 - June 2012
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production

Purpose and goal

För avancerade belagda stål erfordras ofta en lokal borttagning av ytbeläggningen före fogning för att undvika processinstabilitet och kvalitetssänkning i förbandet. För tillverkning av skräddarsydda ämnen är detta produktivitetssänkande. Kvalitetsproblem kan också uppkomma när borttagningen fungerat mindre väl. Dessutom är toleranskraven på inkommande detaljer mycket höga, avseende kvalitet på klippkanter och detaljens mått. Det finns mycket att vinna om en fogningsprocess eller teknik kan utvecklas så att processen blir mer tålig avseende klippkvalitet, mått och ytbeläggning. Detta projekt avser att utveckla teknik som uppnår detta och samtidigt skapa förbättrad formbarhet och krockegenskaper för ämnena. För att åstadkomma detta innehåller projektet mekanismstudier och utvärdering med höghastighetsfilmning samt jämförelser av olika laserkällor och strålkvaliteter. Demonstratorer kommer att utvecklas och utvärderas i slutet av projektet.

Results and expected effects

Inom projektet förväntas en ny robust svetsprocess för ämnessvetsning av ämnen i UHS-stål utvecklas och då i synnerhet för ytbelagda kvaliteer. Den processteknik som utvecklas förväntas i huvudsak ge förbättrad kvalitet, bättre produktivitet och lägre kostnader samt lägre krav på toleranser för de ämnen som ska svetsas ihop i jämförelse med den teknik för ämnessvetsning som används idag. Formbarhet och krockegenskaper för svetsade ämnen förväntas också förbättras i jämförelse med konventionell teknik.

Approach and implementation

Projektet genomförs i sju olika arbetspaket och omfattar grundläggande studier och försök med målet att utveckla en ny processteknik för ämnessvetsning. I projektets avslutande del kommer fullskaleprototyper att tas fram. Samtliga delprojekt kommer att utföras i nära samarbete mellan akademi och industri.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.