IMSIM - Integrering av mätning och simulering under produktion

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Funding from Vinnova SEK 499 300
Project duration November 2017 - May 2018
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Production2030
Call 2017-02880-en

Purpose and goal

Syftet med detta projekt var att göra en första utvärdering av möjligheten att koppla in-line mätningar med tidsupplöst digital holografi till resultat från processimuleringar av en AM-process. De resultat vi har visar att det går att genomföra dessa mätningar med tillräcklig precision och att resultaten från simuleringen är på en form som går att anpassa till mätutfallen. Vidare går det att införa en skalparameter i anpassningen som kompenserar för osäkerheter i randvillkoren för simuleringen.

Expected results and effects

Vi har visat att det går att genomföra dessa mätningar i en realistisk tillverkningsmiljö under tillverkningsprocessens gång med interferometrisk precision. Då både rumslig och tidslig information finns tillgänglig går det att relativt enkelt matcha dessa resultat till simuleringsresultat, vilka är på liknande form. Dessa resultat presenteras på FFI´s klusterkonferens i Katrineholm 24 maj och på konferensen Speckle2018 i september. Dessutom skrivs en artikel i anslutning till konferensen. De stipulerade effektmålen är på en längre tidshorisont och har än inte uppnåtts.

Planned approach and implementation

Detta projekt var ett samarbete mellan LTU och GKN, där mätningar och analys genomfördes vid LTU och processimuleringar på GKN. Mätningarna genomfördes på en befintlig testdetalj tillverkad i titan för vilken det fanns optimerade processimuleringar och mätningarna genomfördes i en realistisk tillverkningsmiljö. Detta upplägg har fungerat tillfredställande. Däremot har tiden för reflektion kring resultaten inte riktigt räckt till då planeringen av experimenten tog längre tid än förväntat. Tiden var dock tillräcklig för verifiering av de primära projektmålen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.