IMPACT: Industriell konkurrenskraft gm prestationsbaserade teknikstöd för kompetens- o verksamhetsutveckling

Reference number 2013-05293
Coordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Funding from Vinnova SEK 999 106
Project duration December 2013 - August 2014
Status Completed
Venture Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Call 2014-01205-en

Purpose and goal

Projektets mål har varit att utveckla ett koncept som integrerar utveckling av teknologi, kompetens och verksamhet. Det kommer att vara användbart både för processindustrier samt deras lösningsleverantörer. Projektet har utvecklat ett koncept och en demonstrator som utgår från antagandet att innovation och utveckling förutsätter lärande. Därför måste konceptet utgöra en slags lärmiljö som integrerar en avancerad simulation och funktioner som stödjer lärande i den större sociokulturella kontext en organisation utgör. Se bifogad slutrapport för en utförligare beskrivning.

Results and expected effects

Resultat: Projektrapporter och annan projektdokumentation. Demonstrator som visualiserar hur teknik-, kompetens- och verksamhetsutveckling kan integreras. Seminarier, workshops och möten med deltagande företag. Beskrivningar av betydelsefulla FUI-utmaningar. Under projektet insåg vi att de riktlinjer vi tänkt utveckla skulle bli bättre om vi om vi hade haft möjlighet att testa konceptet i en verksamhet. Därför utvecklades inte dessa. Effekter: Kompetensutveckling. Inspiration/vägledning för företag/forskare. Förstärkning av PiiA som innovationsområde.

Approach and implementation

Projektet har varit organiserat i 4 aktiviteter: (1) Projektledning, (2) Verksamhetsutveckling: Koncept och teknikstöd, (3) Kompetensutveckling: Koncept och teknikstöd, (4) Metoder och teknikstöd för integrerad kompetens- och verksamhetsutveckling. Varje aktivitet har haft en delprojektledare och en strikt tidsplan. Projektet har genomförts enligt plan. Den enda större förändringen var att starten av projektet försenades på grund av en olycka som ledde till sjukskrivning för en nyckelperson. Detta korrigerades genom att slutdatum flyttades fram från 30/6 till 31/8 2014.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.