IMAIL - Intelligenta e-tjänster för eGovernment

Reference number
Coordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Funding from Vinnova SEK 4 646 065
Project duration October 2008 - June 2011
Status Completed

Purpose and goal

IMAIL - Intelligenta e-tjänster för eGovernmentVårt mål är att med automatiska språkverktyg underlätta och öka tillgängligheten för kommunikation mellan medborgare/företag och myndigheter för att förbättra demokrati, företagande och användningen av skattemedel, vilket leder till en förändrad och bättre förvaltning. Dessutom bidrar projektet till utvecklingen av textbaserade kommunikationstjänster i allmänhet, användbara också för många företag. Det övergripande målet för demonstratorn är att visa hur ytterligare utveckling av dagens verktyg och teknik kan förbättra kommunikation mellan stora organisationer och människor. Demonstratorn kommer att användas på Försäkringskassan och hjälpa till att automatisera kommunikationen mellan dessa organisationer och personer genom att ta hand om textbaserade förfrågningar i första hand e-postbaserade svarstjänster.

Results and expected effects

Våra verktyg och tekniker kommer att: 1. automatbesvara en stor del av det inkommande e-postflödet, 2. snabba upp besvarandet av alla frågor som frågats via elektroniska enheter. 3. ändra arbetsbördan för Försäkringskassans handläggare och utnyttja deras kompetens bättre.

Approach and implementation

Högsskolepartners kommer att genomföra ett antal möten och workshops med Försäkringskassan för att dels få reda på behoven men också för att modellera kraven på systemet samt erhålla data från Försäkringskassan. Från denna information kommer högsskolepartners att konstruera demonstratorn.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.