IKT-pedagogiskt nav

Reference number 2014-03382
Coordinator Leksands kommun
Funding from Vinnova SEK 280 462
Project duration October 2014 - February 2015
Status Completed
Call 2014-02361-en

Purpose and goal

GYSAM är en samverkan mellan gymnasieskolor i 11 av Dalarnas kommuner. Syftet med planeringsprojektet var att utöka samverkan mellan dessa skolor inom området digital verktyg/arbetssätt som stöd för pedagogiken. Planeringsprojektet har funnit ett mycket stort intresse från både skolledare och lärare att jobba med dessa frågor.

Results and expected effects

Dialogen med skolledare och lärare har varit mycket positiv och lett fram till närmare 50 förslag på testprojekt för en kommande testmiljö där varje förslag är väl förankrat i ett reellt pedagogiskt behov och i verksamheten. Ett antal externa aktörer, både från näringslivet och utbildningsvärlden, har visat intresse att samarbeta med vår testmiljö.

Approach and implementation

Planeringsprojektet har haft fokus på att lägga grunden för och etablera samverkan mellan de parter som kommer att ingå i genomförandeprojektet. Stor del av arbetet har därför gått ut på att träffa de olika aktörerna för att informera om projektet och lyssna på vilka pedagogiska utmaningar man ser i skolan. Projektet har nått en stor andel av den undervisande personal och en majoritet av skolledarna.

External links

Hemsida för att informera om projektet i den egna organisationen

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.