IFH 2013 - FRAP tekniken: Ett innovativt frakturlim

Reference number
Coordinator REPAIR TECHNOLOGIES SWEDEN AB
Funding from Vinnova SEK 856 300
Project duration December 2013 - October 2014
Status Completed

Purpose and goal

Efter genomförandet av de tidigare positiva cellstudier kring den innovativa FRAP tekniken är syftet med projektet att överföra resultaten från laboratorienivå till ett förberedande första steg mot klinisk tillämpning och ytterligare produktutveckling inom i första hand frakturbehandling. Detta ska ligga till grund för det långsiktiga målet att Repair Technologies Sweden AB utvecklas till ett innovativt helsvenskt medicintekniskt bolag inom materialteknik för att på allvar kunna ersätta befintliga metaller med FRAP tekniken i Hälso- och sjukvården globalt.

Results and expected effects

Aktiviteterna i projektet har framför allt resulterat i presentation av den innovativa FRAP tekniken för forskare, forskningsingenjörer och kirurger som en ny och effektiv frakturbehandling. Den förväntade effekten är att FRAP - tekniken lagt grunden för ett nära tvärvetenskapligt samarbete kring innovativ materialteknik för klinisk tillämpning och ersättning av metaller i Hälso- och sjukvården genom framtagning av helt nya produkter för klinisk tillämpning även inom andra sjukdomstillstånd och som leder till effektivare behandlingsresultat.

Approach and implementation

Projektet har delats upp i fyra arbetspaket med huvrubrikerna Projektledning och klinisk utveckling (WP 1), Affärsutveckling (WP 2), Kompletterande design och utveckling av FRAP teknikens produkt (WP 3) samt Utbildning och testning av FRAP teknikens prototyp (WP 4). Respektive arbetspaket har identifierat väsentliga aktiviteter och utrustning och hur resultaten från dessa presenteras. Därutöver har varje arbetspaket definierat när i tiden som aktiviteterna ska levereras och vilka strategiska beslut, som legat till grund för resultaten i varje arbetspaket.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.