Identifiering av nya immunmodulerande målmolekyler för immunterapi av cancer

Reference number
Coordinator Alligator Bioscience AB
Funding from Vinnova SEK 1 664 182
Project duration January 2015 - December 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektet hade två huvudsakliga mål: 1) att etablera en metodik som ligger till grund för en teknologiplattform för identifiering av nya immunmodulerande målproteiner och 2) att identifiera och karaktärisera immunreglerande målproteiner med potential inom immunterapi av cancer.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i etablering av ett flertal laborativa metoder som behövs för att etablera en teknologiplattform för identifiering av immunmodulerande proteiner. Dessa metoder inbegriper isolering och kultivering av olika relevanta cellpopulationer samt analys av cellers fenotyp och funktion med transkriptomik, flödescytometri och funktionella analyser. Vidare har ett antal potentiellt intressanta målproteiner identifierats för fortsatt karaktärisering.

Planned approach and implementation

Projektet bestod av två delprojekt, där vart och ett använde olika metodik för identifiering av målproteiner. De två delprojekten bestod av väl definierade arbetspaket och beslutspunkter. Syftet var att prioritera resurserna på det delprojekt med störst potential att nå projektmålen, samt att ha möjlighet att vid behov justera projektplanen. Projektet genomfördes därmed på ett effektivt sätt och nådde flera av de uppsatta målen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.