Identifiering av det genetiska nätverket för skumcellbildning med hjälp av (siRNA)

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicin, Solna
Funding from Vinnova SEK 2 490 000
Project duration December 2007 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Att utveckla en cellkulturmodell för mänskliga celler där kandidater för kolesterolkänsliga gener kan störas och effekterna av denna störning kan studeras i relation till förändringar i genuttrycksprofiler och kolesterolackumulation. Denna information används sedan för att, med hjälp av systembiologiska metoder, konstruera modeller för det genetiska nätverk som kontrollerar uppkomsten av arteroskleros.

Results and expected effects

Identifieringen av de genetiska nätverk som orsakar komplicerade sjukdomar kommer att ge oss markörer som i sin tur kommer att underlätta en tidig diagnostisering av sjukdomarna samt vara till hjälp i utvecklingen av förbättrade terapeutiska substanser för individualiserad medicin.

Approach and implementation

Jag kommer att kombinera mina kunskaper i molekylärbiologi inom områden som genstörning, med de matematiska modeller och simuleringar som utvecklats i gruppen för beräkningsmedicin vid Karolinska Sjukhuset, och de ´high-throughput´ metoder som utvecklats vid RIKEN Genome Center, för att planera experiment som kan utnyttja kliniska data maximalt för att få en bättre förståelse för de molekylärbiologiska processer som leder till arteroskleros.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.