Idéjakten - ungas sociala innovationer

Reference number 2011-03612
Coordinator Hjärna.Hjärta.Cash
Funding from Vinnova SEK 760 000
Project duration November 2011 - October 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet har varit att fler unga sociala entreprenörer ska finna kommersialiserbarheten i sina idéer och att inspirera fler ungdomar som är engagerade i samhällsfrågor till innovationer och entreprenörskap. Vi lyckades engagera många men det är fortsatt svårt att ge insikten om affärsmässighet till sociala entreprenörer.

Results and expected effects

- ca 110 ungdomar - 103 affärsidéer - 14 affärsplaner och företagpresentationer - 37 000 unika besökare på webben - 15 000 personer som röstade i tävlingen Förutom det kvantifierade resultatet lyckades vi skapa intresse och bättre förståelse för socialt entreprenörskap bland många aktörer. ALMI Företagspartner var bl.a. för första gången med i sådan process, genom vår tävling. Vi lyckades också, hos flertalet deltagare, befästa tanken om att även sociala företag behöver vara affärsmässiga, vinstdrivande och ha en hållbar affärsmodell. Något som alltid inte är helt självklart.

Approach and implementation

Tävlingen arrangerades främst genom webben där sociala medier spelade en avgörande roll för att få 37 000 unika besökare på webbsidan under tävlingsveckan och 15 000 röstande. Vi kompletterade dock webben med fysiska workshop för att både skapa intresse, inspirera och utbilda målgruppen. Nätverk - vi samarbetade med andra i stödsystemet, ungdomsorganisationer och företag för att nå ut till en bred publik. Förebilder - vi lyfte fram intressanta företag som målgruppen kunde känna igen sig i. Kommunikation - vi försökte använda rätt språkbruk och anpassa budskapet efter målgruppen.

External links

http://www.idejakten.se Presentation av alla finalister

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.