Idéfestivalen Mat & Turism

Reference number
Coordinator Stiftelsen Entreprenörskap
Funding from Vinnova SEK 610 000
Project duration November 2011 - June 2012
Status Completed

Purpose and goal

Det som främst kännetecknar Idéfestivalen Mat & Turism är lokal förankring genom att knyta samman lokala aktörer och på så sätt nå längre. I dagsläget arbetar många aktörer helt oberoende av varandra, något vi försöker förändra. Projektet har konkretiserat innovationsidéer som kan vinna lokal förankring. Vi vill genom Idéfestivalen som metod fortsätta vara med och skapa ett Sverige där nytänkande och ungas resurser tas tillvara och lyfta det som är unikt för varje ort och region.

Results and expected effects

De 16 initiativen lever nu vidare med hjälp från det nätverks som bildats med hjälp från ortens aktörer. Vi kan se att flera möten har bokats med aktörerna. Vi ser att Idéfestivalen Mat & Turism har ökat möjligheterna för unga att utveckla nya innovationer inom mat och turismsektorn. Detta, i sin tur, öppnar upp för nya möjligheter att stanna, arbeta och bo i sin hemort. Vi hoppas kunna anordna en uppföljningsträff per ort för att ytterligare kartlägga och mäta effekter av vårens Idéfestival Mat & Turism, samt ge deltagarna ytterligare en skjuts framåt.

Approach and implementation

Trots svårigheter med att rekrytera deltagare i den primära målgruppen har Idéfestivalen Mat & Turism som koncept varit mycket lyckat. Genom ett genomtänkt och väl genomarbetat innehåll av både referensgrupp, moderator samt projektledning har man skapat en kvalité på innehållet som i sin tur genererat resultat hos deltagarna. I framtiden bör det utformas en mer detaljerad och breddad marknadsplan. även tydligare avtal med partners med hårdare press på att rekrytera deltagare samt utse unga ambassadörer som marknadsför projektet genom mun till mun- metoden och skapar en ´snackis´.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.