Hushållskrediter, skuldsättning och insolvens

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centrum för bank och finans
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration December 2011 - December 2016
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att analysera relationen mellan kreditgivning, skuldsättning och obestånd. (1) kreditgivning, (2) skuldsättning, (3) obestånd och (4) exekutiva auktioner. Projektet har resulterat i att fem stycken rapporter har tagits fram för att belysa relationen mellan kreditgivning, skuldsättning och obestånd. "Household Credit, Indebtedness and Insolvency" "När är det sannolikt att ett avsevärt mycket högre pris kan uppnås" "Forced sales and their impact on real estate prices" "Foreclosures, Returns, and Buyer Intentions" "Determinants of a Foreclosure Discount"

Expected results and effects

En slutsats är att hushåll som har hamnat i obestånd och som ser sin fastighet säljas på en exekutiv auktion säljs för upp till 20% lägre pris jämfört med om den hade sålts på den öppna marknaden.

Planned approach and implementation

Tre av artiklarna är inom området nationalekonomi. Genom att analysera en unik databas framtagen för detta projekt har ett antal ekonometriska analyser kunnat genomföras. Två av artiklarna har en mer juridisk/rättsvetenskaplig ansats.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.