Hur skapas en innovationspolitik för framtida konkurrenskraft

Reference number 2013-05557
Coordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration December 2013 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte och mål var att koppla ihop innovationsforskning och innovationspolicy, tydliggöra svensk innovationsforskning och förmedla policy relevant kunskap till beslutsfattare Dessa kriterier får anses uppfyllda då konferensens huvudtalare var den världskända forskaren Mariana Mazzucato som i sitt framförande behandlade sambandet mellan finansiella marknader, innovation och ekonomisk tillväxt. övriga deltagande kommentatorer i konferensprogrammet var Tobias Krantz, Ola Pettersson och Maria Ludvigsson som bidrog med initierade kommentarer.

Results and expected effects

Konferensen bidrog till att ge en ökad kunskap för beslutsfattare i det svenska innovationssystemet när det kommer till innovationsfrågor. Kvaliteten på konferensen var hög med ett mycket bra program, bra medverkande och 100 deltagare. I och med att konferensen också webbsändes så kunde konferensens budskap nå ut till en ännu större massa. Konferensen förmedlade policy relevant kunskap till beslutsfattare verksamma huvudsakligen inom innovationspolitiska områden.

Approach and implementation

Arbetet fram till konferensen var primärt ett arbete med att fastställa en programagenda, bjuda in talare, fastställa datum och göra klart med moderator. Detta gjordes av anställda på Entreprenörskapsforum i samarbete med Vinnova. Konferensen genomfördes den 30 september, häll en hög nivå och får anses som mycket lyckad. Personal på Entreprenörskapsforum tog hand om registrering och dokumentation på konferensdagen. Konferensen webbsändes tack vare insatser från Vinnova.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.