Hur rådgivarrelationen påverkar bankkunders sparande

Reference number 2014-04350
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Campus
Funding from Vinnova SEK 2 500 000
Project duration January 2015 - December 2018
Status Ongoing

Purpose and goal

Projektets syfte och mål är att öka förståelsen om hur bankrådgivare påverkar bankkunders sparande

Expected results and effects

Projektet kommer att öka förståelsen av rådgivarrelationen för konsumenters sparbeslut. Denna kunskap är viktig för forskning, bankers strategi, samt tillsyn och reglering av finansmarknader.

Planned approach and implementation

Projektet har genom ett omfattande samarbete med en av Sveriges största banker tillgång till unik data. Projektet har riktat en enkät med subjektiva frågor om relation och sparande till 90 528 av bankens kunder. De subjektiva frågorna kopplas sedan samman med bankens objektiva registerdata för analys av forskare som också är anställd på banken. Utöver detta utnyttjar projektet bankens hela interna registerdata för longitudinella studier av sparande. Det djupa samarbetet har kommit till genom att bankpersonal arbetar som forskare.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.