HR som innovationsstöd

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration November 2011 - June 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftar till att utveckla ett case, baserat på en longitudinell studie av ett medelstort företag, där HR-funktionen utvecklats från en mer reaktiv roll i riktning till att stödja utvecklingen av företagets innovationsförmåga. Målet är att visa att HR kan ´göra skillnad´ för företagets innovationskapacitet.

Results and expected effects

Vi har sett hur företaget i ökande grad tar ett större grepp över kompetensförsörjningsprocesserna i företaget och genom en anpassad modell för kompetensförsörjning strävar efter att frigöra tid och resurser som istället kan satsas på utveckling av verksamheten. Cheferna i företaget genomgår olika typer av ledarutveckling. För närvarande (våren 2014) pågår en ledarutvecklingssatsning som hjälpt cheferna att kommunicera och samarbeta kring koncerngemensamma frågor. Detta underlättar spridning av tidigare erfarenheter och nya idéer i företagets olika ledningsgrupper.

Approach and implementation

Den interaktiva ansatsen har haft stor betydelse. Dels genom att vi i våra resultat kunnat identifiera och återkoppla ett antal HR-relaterade problem som påverkar företagets koordinering och utveckling, dels genom att vi i olika typer av analys- och utvecklingsseminarier introducerat tidigare forskning och teorier om HR i små- och medelstora företag.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.