Högstabil optisk frekvenstransfer

Reference number 2015-06479
Coordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Mätteknik, Borås
Funding from Vinnova SEK 1 078 000
Project duration January 2016 - June 2018
Status Ongoing
Call Riksmätplats - Forskningsprojekt 2016 -

Purpose and goal

Projektet syftar till att utveckla en högstabil optisk frekvensöverföring där tekniken är kompatibel med den befintliga infrastrukturen i långdistans data- och telekomöverföring. Målsättningen är att skapa redundans till samhällskritiska funktioner och att stödja forskningen vid svenska universitet och högskolor. Det skall åstadkommas genom att distribuera en stabiliserad frekvens från en av Sveriges bästa lasrar på ett kostnadseffektivt sätt.

Expected results and effects

Projektets huvudsakliga mål är att konstruera en högstabil fiberoptisk frekvensöverföringsmetod för att möta framtida behov av tid och frekvens i svensk infrastruktur. Ett annat mål är att utveckla vårt system och nya tekniker för att erbjuda spårbara mätningar och distribution inom tid, frekvens, längd och HF/mikrovågor.

Planned approach and implementation

Projektet är treårigt och sammanslaget med projektansökan ´Optiskt referenssystem´. Projektet har följande huvudaktiviteter: 1. Demonstrera att vi kan uppnå ultrastabilitet och använda systemet för att distribuera frekvens i kommersiella DWDM-system 2. Fortsätta utvärdering av systemets stabilitet, prestanda inkl, minimera utrustningen och etablera fiberanslutningar till fler aktörer i Sverige 3. Demonstrera att vi kan använda en sekundär optisk frekvenskam som mottagare vid Chalmers.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.