Högstabil optisk frekvenstransfer

Reference number 2015-06479
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Mätteknik, Borås
Funding from Vinnova SEK 1 078 000
Project duration January 2016 - June 2018
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftar till att utveckla en högstabil optisk frekvenstransfer, där tekniken är kompatibel med befintlig fiberinfrastruktur för kommunikation. Målsättningen är att skapa redundans till samhällskritiska kommunikationsfunktioner, industrin, finanssektorn, energibranschen och att stärka forskningen vid svenska universitet och högskolor. Målen har till merparten uppfyllts samtidigt som det har tillkommit nya utmaningar beroende på utvecklingen av nya fiberbaserade kommunikationssystem.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i förstärkt kunskap om nuvarande och kommande fiberoptiska kommunikationssystem och hur dessa på ett raffinerade sätt kan användas för att stärka redundansen till samhälle och näringsliv. Forskningen är lyckad men det återstår pusselbitar som inte har lösts inom projektet. En viktig effekt är att kartläggningen av samhällets behov av redundans och säker tid och frekvens har stärkts och att många nya kontakter att bygga på har skapats. Nya system har utvecklats.

Planned approach and implementation

Planeringen som projektet beviljades på var välgenomtänkt men gick inte att uppfylla på grund av yttre omständigheter såsom att SUNET nykonstruerade hela sitt nät och bytte teknik för kommunikation. Den förändringen medförde fördröjningar och projektet förlängdes. För övrigt har projektet genomförts enligt den nya planeringen. Resultatet är över förväntan genom att det har resulterat i 5 publikationer och ett genomfört examensarbete ihop med Lund Universitet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.