Högsäkerhetsprodukter på COTS plattformar

Reference number 2014-00702
Coordinator SICS SWEDISH ICT AB
Funding from Vinnova SEK 6 239 956
Project duration May 2014 - September 2016
Status Completed
Venture Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Call Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Purpose and goal

HASPOC-projektets mål var att bidra till att säkra digitala infrastrukturer så att tjänster och kommunikation blir tillgänglig, tillförlitlig och kan motstå cyberattacker. Projektet utvecklade i detta syfte en öppen, säker virtualiseringsplattform baserad på ARMv8 CPU arkitekturen för inbyggda system, HASPOC-plattformen. Denna plattform uppfyller målen då den med hög tillit kan leverera strikt isolation och kontrollerad kommunikation mellan gästsystem som exekverar på plattformen.

Expected results and effects

HASPOC-plattformen uppvisar goda prestanda och är tillgänglig som open source. Två demonstratorer visar på dess användbarhet i design av säkra inbyggda system. Då den dessutom är förberedd för evaluering enligt Common Criteria standarden och har, under vissa förutsättningar, formellt verifierats att uppfylla strikta säkerhetskrav förväntas den bli använd i olika säkerhetskritiska system som tex kryptoutrustning, säkra mobiltelefoner, brandväggar, SCADA system, mobile nätverk, flyg- fordons- och medicinska system, och IoT.

Planned approach and implementation

HASPOC-plattformen utvecklades i en serie av steg och utvecklingen förankrades i projektets referensgrupp. Den första större aktiviteten var att definiera strikta krav. Parallellt med detta skedde en modulär design och utveckling av plattformen. Design av lösningen skedde i nära samarbete med aktiviteterna för formell verifieringen av plattformens säkerhetsegenskaper och förberedelserna för en Common Criteria evaluering.

External links

Project home page

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.