Högre kvalité på lätta konstruktionsdetaljer tillverkade via Additiv Tillverkning Distorsionskontroll

Reference number 2017-04261
Coordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2017 - August 2018
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for lightweight
Call 2016-05185-en

Purpose and goal

Projektet har bidragit till att skärpa de mest relevanta traditionella teknikerna och mjukvaran för distorsionsanalys och simuleringsverktyg för att skapa en grundläggande plattform för processoptimering baserat på att minska restspänningarna i Additiv Tillverkning och samtidigt producera lättviktsdelar med högre kvalitet. Förutsättning av restspänningar och förvrängningar inom AM-komponenter har uppnåtts genom att koppla ihop experimentella data med simuleringsresultat för valideringsändamål.

Expected results and effects

Resultaten visar ett systematisk utvärdering av effekten av tjocka/tunna sektioner på restspänningar med traditionella metoder på definierade geometrier och AM komponenter, och jämfördes med distorsionsanalys och simuleringar. Korrelationer hjälper till att kalibrera simuleringsresultaten för att använda detta verktyg för att simulera förvrängningar i mer komplex geometri i ytterligare steg. Därför stärker användningen av simuleringsverktyget för att minska den globala utvecklings tiden genom reducerade dyra experiment och minskad tiden till marknadsintroduktion.

Planned approach and implementation

Utvecklingen av DIC förutsättningar har framgångsrikt använts för att utvärdera kvarvarande spännings / spänningsfält på LMD material efter värmebehandling och jämfört med hålborrningsresultat. Distorsions- och restspänningsprofiler utvärderades och förutspåddes genom simuleringsmodell efter utveckling av en kalibrerings process för PBF material. Online spänningskartläggning med DIC under LMD processen har också initierats och framhävts som en huvudaktivitet att utvecklas i ett fullskaligt projekt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.