Högpresterande Glas och Glasytor för Modern Teknik

Reference number 2014-04205
Coordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för byggteknik
Funding from Vinnova SEK 21 364
Project duration September 2014 - October 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med planeringsprojektet var att besöka Otto-Schott-Institute (OSI) Jena, Germany och delta vid ´6th International Conference on Flow and Fracture of Advanced Glasses´ Målsättningen var att planera för ett forskningsprojekt inom VINNMER Academy Outgoing på Högpresterande glas och glasytor för modern teknik. Vidare för att öka internationellt samarbetet och att vara involverad i flera EU-projekts i framtiden.

Results and expected effects

Sharafat Ali har vid sitt besök vid Otto- Schott-Institutet konstaterat att det pågår mycket intressant forskning i Prof. Lothar Wondraczeks forskargrupp som kan gynna Sharafats utvekling som forskare. Planeringsprojektet utgjorde en grund för att gå vidare med en fullständig projektansökan till VINNMER Academy Outgoing om högpresterande glas. Resultaten från besöket gav framtida samarbete med ett av världens mest kända institut inom glasteknik.

Approach and implementation

Sharafat Ali har genomfört två veckors besök hos Otto-Schott-Institutet (Jena, Germany) och deltog också i´6th International Conference on Flow and Fracture of Advanced Glasses (Weimar, Germany)´. Under besöket träffade Dr. Sharafat Ali flera kända forskare inom samma område. En preliminär karriärsutvecklingsplan togs fram, t ex kurser i icke-vetenskaplig meritering, vetenskaplig meritering samt forskningsidéer för ett fullt projekt. Nu planerar Sharafat Ali att lämna in en fullständig ansökan om VINNMER Academy Outgoing.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.