Hjärnskador orsakade av låga impulsljud mekanismer, effekter och prevention

Reference number
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Bygg och Mekanik, Borås
Funding from Vinnova SEK 454 436
Project duration November 2015 - June 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (autumn)

Purpose and goal

Målet för projektet var att ta fram riktlinjer för skadliga impulsljud i det civila samhället, inklusive rehabilitering. Vidare identifierades tillväxtmöjligheten inom projektet som utvecklingen och kommersialiseringen av skyddsprodukter på en internationell marknad.

Expected results and effects

Det kan finnas en framtida kommersiell internationell utvecklingspotential för skyddsprodukter mot impulsljud inom det civila området. Dock finns det osäkerheter som idag gör att vi inte kan säkerställa att så är fallet. Mer grundläggande forskning behövs för att identifiera om impulsljud är eller inte är ett problem som måste åtgärdas i det civila samhället.

Planned approach and implementation

Projektet startade baserat på internationellt erkänd forskning vilken visar på skaderisker vi impulsljudsexponering från militära vapen. Efter att steg1-ansökan beviljats anordnades ett antal projektmöten och en litteraturstudie initierades med syfte att klarlägga bakgrunden och förtydliga presentationen av hela frågeställningen med det civila samhället som infallsvinkel. Baserat på litteraturstudien samt diskussioner och resonemang bestämdes det att projektupplägget just nu inte är moget för UDI steg 2.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.