Harriet - Tillämpad genusforskning inom starka FoI-miljöer vid KTH/HERO-M

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för materialvetenskap
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration December 2008 - June 2013
Status Completed