Hårdvarans och programvarans samspel i flerkärniga system inom avionik

Reference number 2013-01203
Coordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Funding from Vinnova SEK 3 300 000
Project duration September 2013 - December 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektet studerar samspelet mellan hårdvaran och programvaran för att förstå möjligheter och begränsningar vid användning av moderna flerkärniga processorer i avioniksystem för säkerhetskritiska grundfunktioner som exempelvis styr och övervakningsfunktioner. Målet är att till fullo kunna utnyttja tillgänglig prestanda hos moderna flerkärniga processorer som är utvecklade primärt för andra tillämpningar än flygande avioniksystem utan att ge avkall på säkerhet eller certifierbarhet.

Expected results and effects

Projektet har studerat och beskrivit två relaterade problemområden. 1) Beskrivande det beroende i programvaran som delade hårdvaruresurser och arkitektur skapar. Den bidrar till förståelse för vad som krävs för säkerhet och certifierbarhet, samt hur processorbyte på grund av obsolescence påverkar. 2) Beskrivande den inre arkitekturen hos en flerkärnig processor. Den bidrar till förståelse för hur åldring och atmosfärisk strålning påverkar, samt är relevant utgångspunkt för bedömning av framtida CMOS teknologer.

Planned approach and implementation

Samverkan mellan två forskargrupper med perspektiven programvara respektive hårdvara skapar en tvärvetenskaplig grupp med systemmässig helhetssyn. Industrin tillför relevanta krav, erfarenheter och frågeställningar från pågående utvecklingsprojekt. Projektet genomför i nämnd ordning aktiviteterna: Översikt av området, hårdvaruarkitektur, modellering, analys samt validering. Projektledning och rapportering sker kontinuerligt under hela projekttiden.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.