Handbok - tillverkningsunderlag för elektronikhårdvara

Reference number
Coordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Funding from Vinnova SEK 495 000
Project duration December 2016 - October 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme Electronic Components and Systems:

Purpose and goal

Projektet har skapat en Handbok för att ta fram underlag för att beställa elektronikhårdvara. Syftet är långsiktigt och kommer genom att använda projektresultatet (Handboken). Den kommer att ge: -Hjälp till tydliga och enhetligt utformade underlag som effektiviserar dialogen mellan konstruktör och tillverkare samt kvalitetssäkrar beställningsprocessen. -Ökad tillförlitlighet i de tillverkade produkterna

Expected results and effects

Projektet har färdigställt en handbok för att ta fram tillverkningsunderlag för beställnig av elektronikhårdvara. Användande av handboken kommer att leda till bättre beställningsunderlag vilket i sin tur ger snabbare leveranser av högre kvalitet. Handboken kommer aktivt att spridas och marknadsföras av programmet Smartare Elektroniksystem, branschorganisationer och det avslutade projektets alla parter.

Planned approach and implementation

11 projektparter representerande hela värdekedjan för elektronikprodukter har delat med sig av sina bästa erfarenheter och sammarbetat med att ta fram en handbok för beställning av elekronikhårdvara. I gruppen ingick mönsterkorttillverkare, kretskortstillverkare, konstruktörer, beställare och systemintegratörer. En preliminär version delades inför en öppen workshop där drygt 100 personer deltog. Där arbetades fram förslag på justeringar och förbättringar av innehållet. Dessa förslag arbetades in av projektgruppen som färdigställt Handboken version 1.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.