Hållbara affärsmodellsinnovationsmetoder i ekosystem för digitalisering av svensk tillverkning

Reference number 2016-00491
Coordinator Luleå tekniska universitet - Entreprenörskap och Innovation
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration August 2016 - January 2017
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2016 (spring)

Purpose and goal

Tillverkande företag har för närvarande problem att kapitalisera s.k hållbara möjligheter för digitalisering på grund av brister på 1) lämpliga kunskaper om affärsmodeller och 2) insikter om hur man hanterar ekosystemets aktörers engagemang. Därför syftar detta projekt till att identifiera hållbara digitala affärsmodellsmöjligheter för innovation och säkra ekosystemet aktörers engagemang för samarbete inom tillverkningsindustrin.

Expected results and effects

Under steg 1, har projektgruppen inklusive fem forskare uppnått följande resultat. a) kartlagt 40 hållbara möjligheter affärsmodell med 30 industriella aktörer; b) säkrat engagemang från 5 kundaktörer, 4 digitala aktörer och två servicepartners för etapp 2; c) identifierat och definierat 8 affärsidéer med kund- eller slutanvändar-engagemang; och d) nya aktörer med anknytning till industriella nätverk och marknadskommunikation har införts för att få större spridning av projektresultat.

Planned approach and implementation

Under etapp 1, omfattar projektet fyra huvuduppgifter: 1 ) initial kartläggning av möjligheter till hållbara affärsmodeller , 2 ) identifierande av potentiella kunder och leverantörsfall 3 ) identifiering av kompletterande ekosystemsaktörer, och 4 ) att utveckla preliminära affärsidéer . Dessutom kommer steg 2 att omfatta en initial prövning av metoden och steg 3 kommer att fokusera på att validera och implementera hållbara metoder för affärsmodellsinnovation genom att tillämpa den till konkreta affärsmöjligheter från ett ekosystem perspektiv.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.