Hållbar resursanvändning genom materialåtervinning och avfallsprevention

Reference number
Coordinator IVL Svenska Miljöinstitutet - IVL Stockholm
Funding from Vinnova SEK 2 395 692
Project duration December 2010 - December 2014
Status Completed