Hållbar hantering av plastavfall från sjukvården

Reference number 2013-00704
Coordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2013 - January 2014
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Purpose and goal

Det långsiktiga syftet med projektet har varit att utveckla metoder för att göra hanteringen av plastavfall från sjukvården mer hållbar, genom ökad materialåtervinning, återanvändning och förebyggande åtgärder. Målet med initieringsprojektet var att på olika sätt skaffa större kunskap om plastavfall från sjukvård, för att planera det fortsatta utvecklingsarbetet. Målet med initieringsprojektet har uppnåtts, och vi har börjat att sträva efter det långsiktiga målet. Vi har genomfört de aktiviteter som var planerade och vi har uppnått de resultat som förväntades.

Results and expected effects

Vi har i fått ökad kunskap om plastavfall från sjukvården, och de hinder och möjligheter som är förnippade med att utveckla hanteringen plasten. Det finns en stor mängd plastavfall (rena förpackngar) som relativt lätt borde gå att föra in i återvinningssystemet. Sedan finns det ytterligare plast som är potentiellt smittförande eller förorenad men som måste kontrolleras och förbehandlas på olika sätt innan det kan föras in i återvinningssystemet. Det finns också olika nationella och internationella projekt och strävanden som också strävar mot ökad plaståtervinning.

Approach and implementation

Initieringsprojektet bestod av en rad olika aktiviteter som - fallstudier - omvärldsanalys - aktörsanalys och analys av hinder och möjligheter - utvidgning av konstellationen/konsortiet - skapa kontaker med andra nationella och internationella projekt och initiativ. Projektet har genomförts som planerat och vi har erhållit de resultat som förväntades.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.