Hållbar gränssnittsdesign för rese- och upplevelseindustrin

Reference number
Coordinator POND INNOVATION & DESIGN AB
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration December 2010 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Projektets målsättning är att genom teknisk innovation och användarcentrerad utveckling skapa en prototyp som kan demonstrera hur små- och medelstora företag inom turistnäringen kan utveckla e-handel som hjälper konsumenten att med hjälp av digitala, sök-, urvals- och beslutsprocesser välja resor och upplevelser som satsar aktivt på hållbar miljö.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i ett antal rekommendationer för hur en aktör i rese och turistnäringen ska hantera frågor om miljömärkning samt hur dessa ska implementeras både när det gäller gränssnitt och interaktion. Förväntade effekter är att miljö och hållbarhets frågor ska kunna få ett större kommersiellt värde inom rese- och turistbranschen. Med hjälp av de frågor vi har kunnat besvara inom projektet kan turistnäringen i Sverige tillgodose fler konsumenters behov av att tillgängliggöra och synliggöra anläggningar som satsar på miljö- och hållbarhetsfrågor.

Planned approach and implementation

Resultaten baseras på: Intervjustudier med 40 representativa medlemmar i Svenska Turistföreningen. Intervjustudierna ledde sedan till en kreativ process där designförslag skapades och utvärderades. Designförslagen togs sedan vidare till en prototyp. Prototypen utvärderades genom ett antal djupare användartester där vi fick fram ett antal olika rekommendationer när det gäller interaktionsdesign och miljöalternativ för turistbranschen i stort och mer specifikt för Svenska Turistföreningen.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.