Grönt kväve: Innovativ produktion av gödselmedel baserad på förnybar energi

Reference number 2014-04212
Coordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för energi och teknik
Funding from Vinnova SEK 439 000
Project duration January 2015 - August 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (autumn)

Purpose and goal

I projektet har möjligheterna för produktion av mineralkvävegödsel baserad på förnybar energi undersökts. Grönt kväve är ett viktigt steg mot en robust och hållbar livsmedelsproduktion, oberoende av fossila insatsmedel. Projektet var uppdelat i tre arbetspaket: kunden, konceptet och affären. Konstellationen har utfört en omvärldsanalys och undersökt frågor så som betalningsviljan för grönt kväve och potentialen av olika tekniska koncept, ur ett praktiskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Results and expected effects

Projektets resultat visar på att en pilotanläggning för produktion av grönt kväve i Sverige skulle vara ett bra första steg mot en större omställning. En pilotanläggning kan fungera som underlag för teknisk utveckling men fungerar även bra som marknadsföring. Dock kräver en pilotanläggning många miljoner i investering. Projektet har också visat att marknaden för grönt kväve inte är helt mogen då det ännu inte finns en merbetalningsvilja för livsmedel producerade utan fossila insatser. Mycket återstår därför innan produktion av grönt kväve kan bli verklighet.

Approach and implementation

Detta projekt har genomförts av en grupp med kompetens inom forskning, kemiteknik och företagande. Marknadspotentialen för grönt kväve har utretts genom att kartlägga intressenter, deras behov och betalningsvilja. Projektkonstellationen har utfört en omvärldsanalys, studerat olika tekniska koncept och diskuterat deras för- och nackdelar. Arbetet har skett i mindre arbetsgrupper och i gemensamma workshopar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.