Grönovation II - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar

Reference number 2014-00872
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Funding from Vinnova SEK 2 700 000
Project duration April 2014 - November 2016
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att utveckla ny kunskap om hur innovationer uppstår och kan stimuleras inom de gröna näringarna, främst lantbruk. Projektet fokuserade på nya organiseringsformer för innovation, där samspel mellan juridiska aktörer var centralt. Ett viktigt mål var att bygga upp en kunskaps- och idébank innehållande problembilder och lösningar för att driva fram innovation i de gröna näringarna. Ett annat mål var metodologiska bidrag i form av exempelvis nya sätt att genom film dokumentera empiriska fenomen. Vår bedömning är att syfte och mål är uppfyllda.

Expected results and effects

Teoretiska modeller har utvecklats och nätverk har skapats. Skarpa projekt har genomförts, exempelvis en försöksodlingsmaskin. Filmer producerades och konferenser arrangerades. Företag har fått inspiration och konkret stöd för att driva innovationsprocesser. Exempelvis ordnades en paviljong på världens största lantbruksmässa. Uppfinningar har gjorts i projektet och patenteringsprocesser har inletts. Metodologiska resultat har också genererats, exempelvis fallstudier dokumenterade med stöd av professionellt filmbolag.

Planned approach and implementation

Projektets dialogfilosofi gjorde att vi och kombinerade personer med olika kunskapsgrund för att utveckla innovationskunskap. Såväl populärvetenskapliga som vetenskapliga publikationer skrevs. Det förstnämnda gjordes för att få in feedback och idéer från en bred målgrupp. Genom att ´blotta´ idéer och kunskaper kan forskarna få kritik och andra inspel som driver kunskapen framåt. Genom att kombinera ämnet marknadsföring/affärsutveckling med den gröna sektorn har projektets av vissa uppfattats som att ett angeläget forskningsfält växte fram i Sverige.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.