Gröna Korridorer och ITS - En uppgradering av transportsystemet

Reference number
Coordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Projektets mål är att uppgradera det svenska transportsystemet genom att koppla ihop aktörer samt mäta prestanda och effekter. Målen uppnås genom att skapa en digital infrastruktur för ett effektivt resursutnyttjande, miljö- och klimatsmarta transporter samt ökad säkerhet och tillförlitlighet. För att uppfylla dessa har vi tagit fram en marknadsdriven idé som fokuserar på accesskontrollen i knutpunkterna i transportkedjan och samlat de bästa och mest drivna aktörerna inom transportbranschen.

Results and expected effects

Projektet har resulterat i flera bra idéer som skulle kunna gå vidare till B-ansökningar. Utöver detta har vi genom flera workshops lyckats skapa ett tätare samarbete mellan aktörerna, fått bättre inblick i aktörernas mål och problem med respektive verksamhet och på så sätt kunna skräddarsy ett konsortium. Förväntat resultat i ett B-projekt är ett system med en väl fungerade kommunikation mellan fordon/farkost och infrastruktur, footprinting samt effektivisering med hjälp av informationsdelning.

Approach and implementation

I projektet har 3 workshops (WS) arrangerats med fokus på att hitta en gemensam ansats kring hur man kan uppgradera transportsystemet. Dessa WS har fokuserat på hur en ansökan till ett B-projekt skulle kunna struktureras och planeras. Samtliga WS arrangerades på Lindholmen Science Park. Utöver hölls det även ett par telefonkonferenser, webinars samt personliga möten med olika aktörer. Under projektets lopp har det tillkommit nya aktörer till konstellationen (och några har fallit bort).

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.