Grön tillväxt som drivkraft för utfasning av oönskade ämnen

Reference number 2011-02368
Coordinator Glafo AB
Funding from Vinnova SEK 749 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Projektet syftade till att skapa en kunskapsresurs som kan bidra till arbetet med utfasning av oönskade ämnen åt svensk industri. Kemikalieinspektionen och industrin har bekräftat behovet av en sådan resurs under projektets gång, och grunden till ett tvärvetenskapligt nätverk har tagits. Ett mål har varit att bredda partnerskapet för att skapa en branschöverskridande, integrerad kunskapsresurs. På seminarierna har IVL Svenska Miljöinstitutet, Kemikalieinspektionen och Landstinget byggt upp kunskaper och metoder för att vi ska ta ett helhetsgrepp på dessa frågor.

Results and expected effects

Genom sektorsöverskridande samarbete har vi kartlagt glas-, gjuteri-, ytbehandling-, textil-, och verkstadsindustrins behov av utfasning av oönskade ämnen. Vi har fokuserat på ämnen/branscher där vi har funnit olika typer av behov och viljan att ´komma till skott´. Flera företag följer med till fas B där vi tillsammans ska finna innovativa lösningar och metoder för ett nätverk som ska stödja hela industris utfasningsarbete, samt arbeta fram generella strategier för utfasningsarbetet och använda affärsnyttan för grön tillväxt. Ett konkret mål är en utfasningslots åt industrin.

Approach and implementation

De två seminarier som hölls, Glafo (2011-12-14), IVL (2012-01-14) var väldigt givande. Generellt var upplägget att ge inspiration på förmiddagen med gruppdiskussioner på eftermiddagen. Vi lyckades här bredda konsortiet, hitta gemensamma intressen och få idéer att jobba vidare med. Vi sökte främst idéer som möter utmaningen och som har tillväxtpotential, Vidare diskuterades strategier för utfasning, nyttig-görande, IPR-frågor samt hur vi kunde få fokus på affärsnytta. Företagens nulägesbeskrivning med avseende på utfasningsläget lade grunden till projekten i B-delen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.