Grön masugn - Fokus biomassa (GrönMasBio)

Reference number
Coordinator SWEREA MEFOS AB - Swerea MEFOS
Funding from Vinnova SEK 956 933
Project duration December 2016 - November 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Metallic material

Purpose and goal

Projektet mål har varit att i detalj kartlägga möjligheter och utmaningar vid användning av biokol i masugnen i syfte att minska emissionen av CO2 från fossila källor. Injektion eller toppchargering av biokol är möjliga tillsatsmetoder. Biokol för injektion kan med fördel vara medelhögt torrefierat och bestå av sågspån och långa toppar, för toppchargering rekommenderas träkol med låg flykthalt. Biokolet bör malas separat i en injektionsanläggning med inert atmosfär. Materialfickor med för biokol bör kunna tömmas snabbt i händelse av brand.

Expected results and effects

Resultatet från projektet är grund för framtida utveckling mot lägre CO2-emission vid svenska integrerade stålverk. Kommande industriförsök inom projektet Bio4BF ska experimentellt validera de teoretiska bedömningarna samt besvara kvarstående frågor och ta fram mer kunskap som underlag för eventuell framtida implementering i drift och utbyggd biokolproduktion. Delar av resultaten har presenterats och diskuterats vid en workshop inom projektet samtvid två internationella konferenser.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts i nära samarbete med SSAB i Luleå och Oxelösund där data från respektive verk avseende process och utrustning har utgjort bas i studien. En analys av tillgången på biomassa för tillverkning av biokol och behovet vid masugnarna har gjorts. Detaljerad analys/modellering har utförts avseende sådana produktformer av biokol som är intressanta för framtida användning. Effekten av materialegenskaper hos biokol på procees och CO2-emission har utvärderats. Inspel till resultatet erhölls vid en workshop med industrirepresentanter från stålverk, skogsnäringen och biokolproducenter samt forskare.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.