Grön Flygteknisk Motordemonstration

Reference number
Coordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9005
Funding from Vinnova SEK 48 500 000
Project duration July 2012 - April 2016
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att utveckla och tillverka demonstratorer inom GKNs specialisering i projektet, vilka validerats till TRL 5-6 i fullskaliga prov i samarbete med internationella flygmotorintegratörer. Projektet har helt uppfyllt och till och med överträffat målen.

Expected results and effects

Nya lättviktsteknologier har validerats i nya motortyper. Stora miljöeffekter uppnås genom de nya motortyperna. Dessutom har projektet lett till civila affärer och nya affärsmöjligheter både för GKN och projektets SMF-partner, samt agerat draglok för forskare på högskolor och institut.

Planned approach and implementation

Projektet har drivits som ett antal fokuserade delprojekt, ett mot varje demonstrator. Varje delprojekt har olika partnersammansättning. Vissa partners deltar i flera delprojekt. Detta upplägg har fungerat väl.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.