Grafenförstärkt betongstängsel

Reference number 2018-01493
Coordinator HEDASK SKANDINAVIEN AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration May 2018 - November 2019
Status Ongoing
Venture The strategic innovation programme for graphene
Call Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen)

Purpose and goal

I detta projekt kommer funktionaliserad grafen (FG) att tillsättas i betong för att bibehålla styrkan men med reducerad vikt. Detta bidrar till en ny generation av lättvikts stängselmaterial i Sverige. Målet är att minska betongmängden genom tillsats av FG och behålla styrkan i betongen, och då särskilt den flexurala styrkan som behövs i stängseltillämpningar. Kvalitén på det funktionaliserade grafenet kommer under uppskalningsprocessen att kontrolleras noga, och dispersionen av FG i betong för on-site tester kommer att förbättras.

Expected results and effects

Genom reduceringen av betongmängden, samt dess brinntid, förväntas tillsättningen av FG bidra till starkare och hållbarare stängselstolpsfundament - och detta med mindre materialanvändning under en längre säsong oavsett geografisk placering. De miljömässiga fördelarna är direkta, genom användning av mindre mängd material som behöver transporteras. Detta reducerar utsläppen från transporterna och tung hantering för arbetskraft. Byggsektorn i Sverige kommer kunna dra fördel av förbättrade grafen lättviktsstrukturer för framtida hållbart byggande och konstruktion i Sverige.

Planned approach and implementation

Projektet startar i Maj 2018. Parten Smart High-Tech AB (SHT) kommer leverera FG till Hedask Skandinavien AB (HEDA). SHT har kunskaper av mixning av nanomaterial till cementkompositer. Chalmers Tekniska Högskola fokuserar på materialutvecklingen och HEDA kommer installera betongfundament på testplatserna och övervaka utvecklingen med sensorer. De första 3-6 månaderna kommer testerna av grafen cement kompositer vara intensiva och genomföras i lab. Applikationstest för snabbt åldrande kommer också att genomföras. Parallellt kommer on-site tester att sättas upp för att samla erfarenhet av vinter, tjäle och vind-påverkan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.