Golv innefattande PCM

Reference number
Coordinator BERGVIK FLOORING AB
Funding from Vinnova SEK 50 000
Project duration October 2012 - December 2012
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2011-02959-en

Purpose and goal

Möjligheten att använda PCM material i golv i industriel- och kontorsmiljö har undersökts. Målet är att söka samarbete och fortsatt finansiering för att göra fullskaliga beräkningar och tester av tekniken har uppfyllts. Parterna ser goda förutsättningar att utveckla produkt kontorsgolv och datorgolv i samarbete med Högskolan i Gävle, KTH och SP. Intentionsavtal om gemensamt bolag där uppfinnarens patent licensieras. Bergvik Flooring har ensamrätt under 2 år. PCT-ansökan fullföljs för att totalt omfatta 14 länder/regioner. SP Småföretag anser att patentet har stor potential.

Results and expected effects

Resultatet visar att tekniken är i frontlinjen och att marknadsbehov föreligger. Redovisning av kunskapsfronten inom området genom litteraturstudie Next Generation Cost Effective Phase Change Materials. Nov 2009 Chiu, Martin, Setterwall, och möte med Victoria Martin, KTH, inom ämnen som är relevanta för denna applikation av PCM Patentet sk aktivt PCM har stora marknadsmässiga fördelarna vid fullständig fasomvandling. Ansökan om fortsatt finansiering för design där beräkningar och tester visar vilka miljö- och ekonomiska effekter PCM tekniken kan ge hos referenskund.

Approach and implementation

I första har samarbete med Kraft och värme på KTH och Bygg-, energi- och miljöteknik på Högskolan Gävle och SP inletts som har kunskap i detta ämne. I ett andra skede har noggranna design och kalkyler gjorts på vad som behövs för att nå önskade resultat. Därefter har fullskaliga modeller planerats för att verifiera resultaten på Högskolan i Gävle samt presumtiva referenskunder i Sverige och internationellt har identifierats.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.