GigaHertz Centrum Etapp 3

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Funding from Vinnova SEK 21 000 000
Project duration January 2012 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet är att bedriva gemensam forskning i utvalda högfrekvensteknologier och föra resultaten från Chalmers och institut till en industriell exploateringsfas, särskilt via deltagande företagsparter. Te huvudmål har definierats: CHAR(13) + CHAR(10) 50 vetenskapliga publikationer. Resultat 78. CHAR(13) + CHAR(10) 3 doktorer. Resultat: 8. CHAR(13) + CHAR(10) 5 industriella genomslag. Resultat: 9. CHAR(13) + CHAR(10) Alla målen har uppfyllts.

Results and expected effects

Hög personalrörlighet mellan industri och universitet. 10 doktorer från Chalmers har anställts av relevant industri. 50% vetenskaplig sampublicering Chalmers och industri. 8 företag har uppdaterat sina tekniska roadmaps. 2 patents, 12 licenser och 197 förtidiga avslöjandet av resultat från Chalmers till partners. 8 företag tillverkade nya eller förbättrade produkter och 10 företag använde resultat i industriell utveckling. 2 SMF växte. 9 dokumenterade konkreta fall av industriellt genomslag.

Approach and implementation

Fyra fokuserade forskningsprojekt, vart och ett med Chalmers och flera världsledande företag. Högkvalitativ multidisciplinär forskning omfattade viktiga steg i värdekedjan för akademisk och industriell konkurrenskraft. Dokumentering av centrumgenomslag från forskning till innovation till upptag i industrin. Den internationella utvärderingspanelen sammanfattade vid slutet på Etapp 3: ´GHz Centre is an excellent example of a VINN Excellence Centre producing good output with high impact´.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.