Geometrioptimerad limfogning för hållbar produktion

Reference number
Coordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Funding from Vinnova SEK 5 895 000
Project duration March 2013 - December 2015
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production
Call 2012-03735-en

Purpose and goal

Projektets syfte var att utveckla teknik som tar sikte på de övergripande målen om en högre produktivitet samt en minskad miljöpåverkan och bidrag till reducerad CO2 användning genom repeterbara och kvalitetssäkrade limfogar för framtida multimaterialanvändning. Projektets lösning gav: Repeterbar och optimal applicering av lim Optimerad limfog med avseende på geometri, lastfall och minimalt spill Beräknad kollisionsfri banplanering för limapplicering Reducerad omställningstid, uppstartstid, kassation och spill

Results and expected effects

Projektet har i demonstrationslimcellen kunnat verifiera de i forskningsdelen framtagna simuleringarna av lim och robotbanor. Den programvara som utvecklats som utifrån reologi kan programmera kollisionsfria robotbanor, har avprovats hos de industriella partnerna. Som bekräftat vilka besparingar och var i programmering, inkörning och produktion de olika tids och kvalitetsvinsterna ligger. översatt till en full implementering skulle användandet av de i projektet framtagna verktygen kunna snabba upp i driftagandet av nya limintensiva produktionsavsnitt med upp till 40%.

Approach and implementation

Genom att kombinera state of the art teknik för reologianalys skapa indata till state of the art teknologi för fluidsimulering som skapar indata till state of the art teknik för kollisionsfri banplanering och programmering av robot. Framtagande av en reproducerbar metod för karaktärisering av lim och vilka parametrar som kan användas för simulering av lim i utrustning och nedläggning. Implementering av denna teknologi i befintligt programmeringsredskap ´IPS´ och avprovning och verifiering i demonstrationscell. Industriell avprovning med uppfyllnad av uppsatta mål.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.