GEODES-ITEA2_2007

Reference number
Coordinator Enea Services Stockholm AB
Funding from Vinnova SEK 1 404 000
Project duration September 2008 - August 2011
Status Completed

Purpose and goal

EUREKA/ITEA GEODES projektet (Global Energy Optimisation for Distributed Embedded Systems) tillhandahåller teknik inom design, inbyggda system och utvecklingsverktyg, som behövs för att optimalt hushålla och ge hållbar utveckling inom energiförbrukning.

Expected results and effects

GEODES täcker följande aspekter: Power aware protocols Power aware operating systems Middleware developments (QoS) Low power compilation System level modeling (SystemC)

Planned approach and implementation

Specifikation: Identifiera nödvändiga krav för att möjliggöra global energi optimiering. Definera användar fall med focus på faktiska scenarier. Energi optimering på nod nivå: Undersöka strategier för effektiv hantering av noder. Optimering av energi i ett sensor nätverk:Tillhandahålla en integread arkitektur som supportar distribuerade metoder och algoritmer, som krävs ifrån analys och optimering av energi i ett nätverk. Integrering, validering och demonstration: Att validera teknik inom optimering av energi, på nod- och nätverksnivå.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.