GEODES-ITEA2_2007 . Utökad del 2009

Reference number
Coordinator Enea Services Stockholm AB
Funding from Vinnova SEK 1 404 000
Project duration January 2010 - October 2011
Status Completed

Purpose and goal

EUREKA/ITEA GEODES (Global Energy for Distributed Embedded Systems) utökad del och tillhör GEODES 2008-02092. GEODES tillhandahåller teknik inom design, inbyggda system och utvecklingsverktyg, som behövs för att optimalt hushålla och ge hållbar utveckling inom energiförbrukning.

Expected results and effects

GEODES täcker följande forskningsområden: Power aware protocols Power aware operating systems Middleware developments (QoS) Low power compilation System level modeling (SystemC)

Planned approach and implementation

Project Report ´D1.2 technological SoA report´. ENEA har sitt fokus på protokoll. ENEA tillför projektet sin erfarenhet av att utveckla realtime embedded operating systems (OSE) samt att bygga plattformar. Aktiviteter är identifiering av krav, att koppla samman befintlig teknologi som resulterar i att definiera de strategiska tekniska besluten, som resulterar i en specifikation. OSE beaktar idag energihantering. WP2: Ett mer avanserat arbete på att bygga sw plattform: Energi medvetenhet i filsystem med grafik support(Linux & OSE). WP4: Deltagande i brandman demonstrator som kommer att förbättra energi hantering i middleware layer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.