Genuslabbets metodpaket för normkritisk innovation

Reference number
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - ETx, Systemanalys
Funding from Vinnova SEK 210 623
Project duration April 2015 - December 2015
Status Completed
Venture 2014-06304-en

Purpose and goal

Det ena målet med projektet var att utveckla ett metodpaket för normkritisk-/kreativ innovation med avseende på genus baserat på erfarenheterna från projektet Genuslabbet. NOVA breddades att också omfatta alla diskrimineringsgrunder, samt bygga på en avsevärt större mängd projekt och erfarenheter. Det andra målet var att materialet skulle vara baserat på formatet metodkort, vilket också blev fallet. Syftet var att skapa ett material som kan stödja normkreativ innovation, vilket vi är uppnått.

Results and expected effects

Resultatet av projektet är ett metodpaket som är unikt i sitt slag. Det omvandlar komplex och svårtillgänglig kunskap till ett relativt lättillgängligt och kreativt material. Det har redan fått uppmärksamhet. Vi hoppas att det ska göra det lättare för många att sätta sig in i och ge sig i kast med normkreativ innovation att det ska fungera som en ingång till ämnet, både för yrkesverksamma och studenter, och att effekten är att bidra till mer inkluderande och jämlika innovationer.

Approach and implementation

Upplägget blev aningen fördröjt pga två sjukskrivningar och materialet blev färdigt jan 2016 istf dec 2015. Vi visste att projektet skulle bli utmanande. Det blev också avsevärt mer komplext när omfattningen breddades till att inkludera alla diskrimineringsgrunder. Vi visste också att sökta medel inte skulle räcka. Sammantaget har materialet tagit 1425 timmar att utveckla varav Vinnova har finansierat ca en tredjedel.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.