Genomförande MOZART, Volvo Cars mjuk- och hårdvaru-simulator för fordon

Reference number
Coordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 94000, PV32
Funding from Vinnova SEK 8 000 000
Project duration December 2005 - August 2008
Status Completed