Genom innovativ teknik erbjuder Eviwave ett unikt sätt att kontrollera geometrisk kvalitet av tillverkade detaljer

Reference number
Coordinator Eviwave AB
Funding from Vinnova SEK 180 280
Project duration June 2015 - March 2017
Status Completed
Venture Innovation Projects in Enterprises - Programme

Purpose and goal

Syfte: Att genom en innovativ produkt säkerställa kvalitetsverifiering av geometriska storheter på producerade artiklar. Mål: Möjliggöra en effektivisering av svensk tillverkningsindustri och genom vår expansion bidra till dess ökade konkurrenskraft.

Expected results and effects

Studie av utvalda industriella artiklar i en datasimuleringsmiljö genomfördes med stor framgång som även indikerade att komplexa miljöer med stor variation av geometriska storheter var möjliga att verifiera.

Planned approach and implementation

Teknik: 1. En sammanställning av relevanta problemobjekt togs fram 2. Teoretiska studier på möjliga lösningar genomfördes med datasimuleringar 3. Konsolidering baserat på teknikstudie som kunde indikera vilken typ av problemställningar som vi kunde applicera vår teknik på. Affärsperspektiv: 1. Identifiering av kundernas problem 2. Förhandla med kunder om att genomföra gemensamma arbeten i projektform 3. Ta första stegen inför att se vilka möjligheter som finns att köra live test i prod. miljö.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.