Genetiska mekanismer i åldrandet

Reference number
Coordinator Karolinska Institutet - Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Funding from Vinnova SEK 2 408 400
Project duration June 2012 - June 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att möjligöra för Dr Eriksson att vistas i en utländsk miljö, National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health (NIH), i USA, för att senare göra det möjligt att etablera en ny forksningslinje i Sverige.

Results and expected effects

Idag är målen uppfyllda och över förväntan. Finasiellt stöd har erhållits i peer-review och nya projekt har startats i Sverige, nya svenska och utländska samarbeten har knutits och etablerats.

Approach and implementation

Många resor och vistelser har det blivit under de tre åren. Både kortare vistelser från ett par dagar till lite längre vistelser (månader) vid värdorgansiationen har det blivit. De längre vistelserna har gjort det möjligt att utföra kompliserade experiment och gett tid för att finnas med i den dagliga gemenskapen vid forksningsinstitutet i form av kurser, seminarier och gruppmöten. Vid de kortare vistelserna har tiden varit optimiserad till det yttersta med fokuserade möten specifika för projekten. Flexibilteten med kortare/ längre vistelser är grundläggande för genomförandet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.