Generisk, systematisk process för tillgängliggörande av öppna data

Reference number 2015-06617
Coordinator Naturvårdsverket
Funding from Vinnova SEK 800 000
Project duration December 2015 - August 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har tagit fram stöd i form av en generisk process för tillgängliggörande av information med tillhörande process för metadata samt ett verktyg för att mäta en informationsägares mognadsnivån gällande informationshantering (Data Management Maturity Model anpassad utifrån Naturvårdsverkets regelverk). Leveranserna har publicerats på Naturvårdsverkets webbplats under öppna licenser. Två informationsmängder har publicerats som öppna data inom ramen för projektet och Naturvårdsverket sprider resultatet bland annat inom regeringsuppdraget ´Digitalt först´.

Expected results and effects

Genom att verktygen publiceras öppet är förväntningen att effekterna sprids och uppstår även hos andra aktörer. Effekter kan vara effektivare, säkrare informationshantering och bättre förutsättningar att skapa öppna data samt mer öppna data genom användning av processen. Inom Naturvårdsverket börjar nu arbetet med att använda projektets resultat och ett arbete med ett ledningssystem för informationshantering. Visionen i ´Strategi för miljödatahantering´ är att väl hanterade miljödata kommer till nytta och gör skillnad för miljön.

Planned approach and implementation

Konferensen ´Next steps´ var en bra uppstart för projektet. Projektet har kontinuerligt testat resultatet (tre gånger/delleverens) på informationsägare och sakkunniga handläggare och förbättrat leveransen utifrån detta. Målet har varit att ta fram verktyg som är användbara för verksamheten. De verksamheter som har testat leveranserna har uttryckt ett intresse av att använda dem.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.