Generator till vågkraftverk

Reference number
Coordinator Seabased Industry AB
Funding from Vinnova SEK 2 992 000
Project duration April 2013 - September 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet ´Generator till vågkraftverk´ har varit att ta fram en generator som baseras på polskor och ferritmagneter istället för ytmonterade Neodym-magneter. Anledningen är det osäkra prisläget på världsmarknaden på Neodym-magneterna, vilka är uppbyggda av sällsynta jordartsmetaller. Projektet har lett fram till en konstruktion som numera används som en del av Seabaseds vågkraftverk. Den nya generatorn används i 12 st vågkraftverk som har sjösatts. Totalt har ett 20-tal producerats.

Results and expected effects

Huvudanledningen till framtagandet av den nya generatorn är att den kommer att kunna produceras till väsentligt lägre kostnad än den tidigare Neodym-baserade generatorn. På grund av det stabilare världsmarknadspriset på ferritmagneter förväntas också den nya konstruktionen innebära mindre risk för företaget.

Approach and implementation

Den nya generatorn är väsentligen annorlunda i sin konstruktion i jämförelse med de tidigare generatorerna, och flera ingenjörsmässiga utmaningar förutsågs. En huvuddel av projektet har pga detta varit en omfattande iterativ process mellan konstruktion och produktion - i syfte att steg för steg ta fram en generator som är så produktionsvänlig som möjligt och håller höga kvalitetskrav. Detta har resulterat i en produkt som nu används i Seabaseds vågkraftverk.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.