Gemensam databas CESIS, CIRCLE, CIIR

Reference number 2011-00316
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration February 2011 - August 2011
Status Completed

Purpose and goal

I diskussioner mellan de av Vinnova stödda centrumbildningarna CESIS, CIRCLE, CIIR framkom möjligheter att utnyttja skalekonomier i de tre centrumens forskning genom gemensam upphandling av data från SCB. Vinnova stödde denna samordning genom ett direkt anslag, som administrerats av CESIS.

Results and expected effects

Data från SCB har blivit kraftigt försenade men har just i dagarna kommit på plats.

Approach and implementation

Att få centrumgemensamma data på plats har visat sig mycket arbetskrävande. Centrumen och Vinnova får under 2012 utvärdera om satsningen betalat sig på ett rimligt sätt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.