Gassensor design för kostnadseffektiv produktion

Reference number
Coordinator SenSiC AB
Funding from Vinnova SEK 497 000
Project duration May 2012 - March 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syfte och mål har uppfyllts och överträffats med avseende på målprodukt, som initialt var planerad för biobränsleeldade pelletspannor och värmevek.

Results and expected effects

Den framtagna sensorn överträffar målprodukten genom att klara även installationer i dieselmotorer med högre krav på temperatur och mekanisk hållbarhet och medger därmed leverans till företagets samtliga målmarknader. Den medger även en väsentligt reducerad produktionskostnad.

Approach and implementation

Ursprunglig tidplan var på 6 månader men resulterade i 34 månader dvs +28 månader varav - 18 månader för extra ny wafer/chip inklusive design och verifiering - 6 månader för att lösa tekniken med flip-chip-montering av chipet - 4 månader för att hitta leverantör av högtemperatur keramikdelar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.