Funktionella hybrid nanostrukturer baserade på III-nitrider

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration December 2008 - January 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektet kommer att etablera ett samarbete inom området nanofotonik med den föreslagna starka forskningsmiljön vid University of Southampton, England. Nanofotonik erbjuder nya intressanta tillämpningar och möjligheter att studera grundläggande fenomen inom kvantfysikens framkant. Syftet med projektet är att studera de optiska egenskaperna på små objekt, som har en storleksordning där vågnaturen av kvantumpartiklar styr de fysikaliska egenskaperna hos dessa objekt.

Results and expected effects

Nanofotonik kommer att har en stor genomslagskraft inom en mängd olika tillämpningsområde som informationsbehandling, säkerhet, medicin och bioteknik. Inom projektets ramar kommer nya kolloidala nanoprickar att bli designade och tillverkade på nitridbaserade halvledarstrukturer. Beroende på storlek och form kan emissionen av ljus from kolloidala nanoprickar varieras från ultraviolett till infraröd och följaktligen kan dessa nanoprickar användas för tillverkningen av nya effektivare vita ljusdioder. Samarbetet med den starka forskningsmiljön vid University of Southampton kommer att resultera i ny breddad kompetens inom området nanofotonik. Efter samarbetet kommer projektledaren att kunna ytterligare utveckla detta forskningsområde vid Linköpings universitet.

Approach and implementation

Under det första året kommer arbetet att vara fokuserad på design av prover, tillverkning och verifikation av de tillverkade strukturerna. Under det andra året kommer vi att planera optiska experiment och anpassa utrustningen för karakterisering av hybrida nanostrukturer. Under det tredje året kommer experimentella resultat att verifieras mot teoretiska modeller. Artiklar kommer att publiceras.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.