Fuktsensor i badrum

Reference number 2016-01593
Coordinator Staga Sweden AB
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration March 2016 - December 2016
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2018
Call Bygginnovationen 2016-2018

Purpose and goal

Målet med projektet var att utreda olika metoder för att detektera fukt. En bra metod har hittats och de första sensorerna har tillverkats i en mindre skala.

Expected results and effects

En mätmetod har hittats till ett rätt pris och kommer årets tester att fortsätta visa positiva resultat så är målet att de första detektorerna kommer vara integrerade i våra produkter under 2017 och kommersiella under 2018.

Planned approach and implementation

Projektet krävde en större andel externa resurser än planerat.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.