Frivårdsappen realisering

Reference number 2017-02589
Coordinator Kriminalvården - KRIMINALVÅRDENS HUVUDKONTOR OCH TPT
Funding from Vinnova SEK 798 750
Project duration July 2017 - May 2018
Status Completed
Venture Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Call Frön fortsättning

Purpose and goal

Syftet har varit att färdigställa den app för frivårdsklienter, Utsikt, som utvecklats i ett tidigare projekt så att den är fullt ut ihoppkopplad med kriminalvårdens system. Målet är att erbjuda klienter under övervakning, dagligen 10 000 individer, ett stöd för att sköta bokade och obligatoriska möten med frivården samt på egen hand arbeta med beteendeförändring och på längre sikt minska risken för återfall i brott

Expected results and effects

Utfallet är en färdig app, Utsikt, som innehåller flera funktioner; schema kopplat till kriminalvårdens system. KBT-övningar, direktnummer till viktiga samhällsfunktioner, möjlighet att lägga upp egna bilder, fotografera och spara bilder på whiteboard kopplat till ett specifikt möte, avslappningsövningar, dagbok med registrering av mående. Alla funktioner är utvecklade för att minska risken för återfall i brott och anpassade till personer med läs och skrivsvårigheter samt uppmärksamhetsproblematik. Utsikt har prövats av klienter och upplevs som användarvänligt.

Planned approach and implementation

Projektet har drivits av en projektledare och projektgrupp med både personal från verksamhet och IT samt en styrgrupp bestående av enhetschefer. Projektet är det första i sitt slag med externa mobiltelefoner som ansluts till kriminalvårdens infrastruktur via Internet vilket har innburit stora utmaningar för organisationen i form av kompetens, samordning, resurser och säkerhet. Projektet har banat väg för framtida utveckling av liknande slag och bidragit med viktiga erfarenheter, men blivit dubbelt så dyrt som den planerade budgeten.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.